Doctoral Scholarship: Community-based participatory research to tackle the disparities in health enhancing lifestyle within the municipality environment – Sciensano (in Dutch)

In this vacancy one asks specifically for dutch speaking applicants, therefore this post is not translated into English.

Sciensano is het nieuwe instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Onze instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.

BE_NEW-Logo_sciensano_logo_POS_CMYK_0

Functiebeschrijving
Je wordt verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en rapportering van het onderzoeksproject “CIVISANO”, en dit in nauwe samenwerking met een andere doctoraatstudent. Je onderzoeksresultaten dragen bij tot het opmaken en verdedigen van een doctoraat. De sterke kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw in de lokale context zullen bijdragen aan nieuwe kennis rond het maximaliseren van de onderzoeksimpact binnen een holistische benadering waarin de gezondheids-bevorderende levensstijl van sociaaleconomisch achtergestelde groepen gekoppeld wordt aan de fysieke, voedsel- en sociale omgeving.

Socio-economisch kwetsbare groepen hebben een groter risico om uitgesloten te worden van lichaamsbeweging en gezonde voeding. De studie heeft een belangrijke participatieve onderzoekscomponent om samen met de doelgroep en relevante stakeholders het onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren. Doel is om de lokale capaciteiten te versterken die nodig zijn om een brug te slaan tussen kennisontwikkeling en gezondheids- bevorderende praktijken in 3 Vlaamse gemeentes.
De studie integreert survey-gebaseerde informatie (inwoners) met de fysieke en food retail omgeving van de gemeenten in een geografisch informatiesysteem. Het project wordt gefinancierd door Sciensano.

Je ondersteunt de uitvoering van een lokale survey in samenwerking met de gemeentebesturen en lokale vrijwilligers om de levensstijl en de lokale fysieke en sociale context en de voedingstoegankelijkheid in kaart te brengen. Je bouwt een GIS databank (Geografisch Informatie Systeem) uit met gegevens die relevant zijn voor actieve mobiliteit en gezonde voeding. Je brengt zowel de natuurlijke als de bebouwde omgeving in kaart en verfijnt de Walkability Index. Je onderzoekt de impact van objectieve contextdeterminanten op het gezondheidsbepalend gedrag van de doelgroep. Je integreert GIS gegevens met kwalitatieve input van de doelgroep door middel van een semi-gestructureerd interview (Individual Map creation). Je ondersteunt de parallel lopende kwalitatieve onderzoeksmethodes om de perceptie van de doelgroep (socio-economisch kwetsbare groepen) in verband met gezond gedrag beter in de lokale context te kaderen (Group Model Building). Je stelt de resultaten voor op nationale en internationale vergaderingen en conferenties, treedt in discussie met (inter)nationale experts en verwerkt deze in peer-reviewed publicaties.

Je werkt in het Departement Epidemiologie en volksgezondheid van Sciensano in Anderlecht (Brussel-Zuid station) en in een tweede fase in het Departement Chemische en fysische gezondheidsrisico’s op de dienst ‘Gezondheidsimpactevaluatie – HIA’ (in Elsene). Je voert onderzoek uit in nauwe samenwerking met deze diensten, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Profiel
Bij voorkeur Master of Science in de Geografie, of gelijkwaardige diploma’s, bvb bio-ingenieur, epidemiologie, statistiek, …
Een interesse in sociale geografie en een motivatie voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met het oog op het verdedigen van een doctoraat.
Bereid om samen te werken volgens de principes van participatief samenwerkingsmodel (co-creation en co-production) en zich te verplaatsen naar de 3 Vlaamse gemeentes.
Zeer goede kennis Nederlands en goede kennis Engels ; kennis van de tweede landstaal is een troef.

Technische kennis:

 • Theoretische en praktische kennis van (sociale) geografie en ruimtelijke analyse
 • Theoretische kennis van volksgezondheid (“gezond leven”) strekt tot aanbeveling
 • Statistische kennis (kennis SAS, Stata, R of equivalenten) strekt tot aanbeveling
 • Ervaring met GIS (vb. QGIS of ArcGIS) strekt tot aanbeveling
 • Ervaring in programmeren (bij voorkeur Python) strekt tot aanbeveling

  Generieke competenties: goede communicatieve vaardigheden en empathisch, doelgericht en georganiseerd, zelfstandig en in team kunnen werken, ondernemend en stressbestendig

Wij bieden

 • Een doctoraatsbeurs voor 48 maanden aangeboden door Sciensano.
 • Een afwisselende en uitdagende job als onderzoeker op een maatschappelijk relevant onderwerp in een multidisciplinair team.
 • Een dynamische omgeving met jonge mensen met veel mogelijkheden voor ontwikkeling en training.
 • Een begeleiding door ervaren wetenschappers.
 • Aanvullende voordelen, zoals gratis abonnement woon-werkverkeer.
 • Solliciteren voor 15/08/2019

Contact
Stuur snel je kandidatuur in via onze website https://www.sciensano.be.

Heb je vragen omtrent deze functie of wens je bijkomende informatie?
Contacteer Jobcenter via jobs@sciensano.be.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s